ประเภทของการวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างผลงานวิจัยของคุณ

ประเภทของการวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างผลงานวิจัยของคุณ

คุณต้องการที่จะได้เกรดสูงในเรื่องที่คุณพบว่ายากที่จะเก่งหรือไม่? เอกสารเป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดในโรงเรียน แนวคิดทั่วไปคือยิ่งคุณไปสูงเท่าไหร่กระดาษก็ยิ่งยากขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องจริง แต่ถ้าคุณรู้พื้นฐานในการเขียนงานวิจัยที่ดีคุณอาจได้รับโอกาสที่ดีกว่าในการเข้าเรียนในชั้นเรียนนั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียกร้องให้สถาบันต่างๆให้ความสำคัญกับทักษะการวิจัยเพื่อเป็นส่วนสำคัญในอนาคตของนักเรียน คนที่เก่งด้านการวิจัยมักจะมีเส้นทางอาชีพที่หลากหลายที่สามารถเลือกได้ ในขณะที่นักเรียนปัจจุบันอาจต้องการให้ตรงตามกำหนดเวลา แต่ทักษะที่อ่อนนุ่มที่พวกเขาได้รับจากการเขียนเอกสารวิจัยที่ดีสามารถไปได้ไกล 

บทเรียนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำวิจัยคือการรู้จักประเภทต่างๆที่มีอยู่ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวิทยานิพนธ์หลักของคุณ – โครงสร้างของเอกสารของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณต้องการ มีหลายอย่างและการยึดติดกับกรอบการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะทำให้คุณมีโอกาสที่ดีขึ้นในเกรดที่ดี 

ดูประเภทการวิจัยทางวิชาการที่พบบ่อยที่สุดด้านล่าง:

เชิงคุณภาพเทียบกับเชิงปริมาณ

นี่อาจเป็นประเภทการวิจัยที่พบบ่อยที่สุดประเภทหนึ่งที่สอนในโรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสองประเภททั่วไปที่นักเรียนมักจะเลือกใช้ ในความเป็นจริงการวิจัยเชิงปริมาณไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขและแนวทางเชิงคุณภาพไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เสมอไป 

แม้ว่าชื่อของพวกเขาจะค่อนข้างอธิบายตัวเองได้ แต่ก็มีประเภทอื่น ๆ ที่อาจเหมาะกับวิทยานิพนธ์ของคุณหากคุณคิดว่าวิธีการแบบใดที่เหมาะกับคุณ หากคุณเป็นนักศึกษาจิตวิทยาคุณอาจพิจารณาทำการวิจัยเชิงคุณภาพ แต่สำหรับวิชาเอกเศรษฐศาสตร์แนวทางเชิงปริมาณจะใช้ได้ผลดีกว่าสำหรับพวกเขา 

แนวความคิดเทียบกับเชิงประจักษ์

ทั้งสองประเภทนี้มักทำงานร่วมกันเนื่องจากแนวทางที่พวกเขาต้องการ การวิจัยเชิงแนวคิดมุ่งเน้นไปที่ความคิดเชิงนามธรรมเช่นในสาขาปรัชญา การวิจัยเชิงประจักษ์ตั้งอยู่บนหลักฐานและการสังเกต บางครั้งคุณสามารถใช้หลักฐานเพื่อพิสูจน์สมมติฐานเชิงนามธรรม แต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน 

การประยุกต์ใช้กับพื้นฐานสิ่ง

เหล่านี้เป็นเรื่องปกติในที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนพยายามหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด การวิจัยประยุกต์เกี่ยวข้องกับวิธีที่อุตสาหกรรมต่างๆสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ การวิจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ทฤษฎี อดีตช่วยให้นักวิจัยค้นพบวิธีที่มีประสิทธิภาพหรือวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่ขัดแย้งกันในสังคมและหลังพยายามที่จะสร้างความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์และทดสอบแล้ว 

การพรรณนาเทียบกับการวิเคราะห์

ทั้งสองประเภทนี้มักเป็นกระดูกสันหลังของนักศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ วิธีการเชิงพรรณนาถูกนำไปใช้เพื่อให้ได้แนวคิดที่เฉพาะเจาะจง การวิจัยเชิงวิเคราะห์พยายามหาวิธีต่างๆในการทำวิทยานิพนธ์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text